Armenians and Turks

This book covers almost the whole spectrum of Armenian-Turkish relations, including the different attitudes of Diasporan circles and masses to the past, present, and...

Հայերը և թուրքերը

Հայացք Արարատից. Հայերը և թուրքերը գիրքը կազմված է 3 մասից: Առաջին տասը գլխում պատմվում է 1918-1921 թթ. հայ-թուրքական (քեմալական) հարաբերությունների մասին: Երկրորդ մասի 7...

Karabağ güncesi

Tatul Hakobyan, yirmi yıllık gazetecilik geçmişine sahiptir. 1991 yılından itibaren yazarlıkla uğraşmaktadır. Hakobyan, Kafkasya ihtilafları ve Ermenistan’ın dış siyaseti konularında uzmanlaşmıştır. Dağlık Karabağ ve...

یومیات کاراباخ

An exceptional and informative work based on a rich and varied source base. Its impartiality is striking. A much needed monograph destined to persevere...

Արցախեան օրագիր

Այս գիրքը ո'չ օրագրութիւն է, ո'չ տարեգրութիւն, ո'չ փաստաթուղթերու ժողովածու, ո'չ ալ սոսկ դէպքերու արձանագրութիւն: Թերեւս այդ բոլորն է` համահաւաք եւ կարելի ամբողջականութեամբ մատուցուած,...

Карабахский Дневник

Эта книга – не дневник и не летопись, не собрание документов и не простое изложение событий. Возможно, все вместе, представленное в целостной и обобщенной...

Karabakh Diary

An exceptional and informative work based on a rich and varied source base. Its impartiality is striking. A much needed monograph destined to persevere...

Արցախյան օրագիր

Կանաչ ու սև փաստավավերագրական իրապատումը լրացրեց և հարստացրեց արցախյան գոյամարտի պատմության գանձարանը: Հեղինակին հաջողվել է հակամարտության հենքին ուրվագծել պատերազմի բերած արհավիրքների, զինված առճակատման հանգուցալուծման...