«Իտտիհատ»ասիրութիւնը հայութեան մէջ

Հատուած Ստեփան Սապահ-Գիւլեանի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ հատորից։ Այս արժեքավոր հատորը վերջերս հրատարակել է ԱՆԻ կենտրոնը։ --- ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՈՒԹԵԱՆ ՄԻ ՄԱՍԸ ՃՇԴՒՈՒՄ Է.- Թրքասիրութիւն, «Իտտիհատ»ասիրութիւն, «Իտտիհատ»ամոլութիւն, պատմական ուժերի, քաղաքական արժէքների...

Հայաստան/ԽՍՀՄ-Թուրքիա սահմանի վերագծումը. դեկտեմբեր, 1973թ

«Բանբեր Հայաստանի արխիվների» հանդեսը 2008 թվականի թիվ 1 համարում, պատմաբան Ավագ Հարությունյանի նախաբանով, հրապարակեց արխիվային մի փաստաթուղթ (ռուսերենով), որը որպես գաղտնի զեկուցագիր 1973 թվականին...

Կամավորական շարժումը և ՀՅԴ կեցվածքը. Վահան Նավասարդյան

ԱՆԻ կենտրոնը ներկայացնում է ՀՅԴ երևելի դեմքերից մեկի՝ Վահան Նավասարդյանի «Հ. Յ. Դաշնակցության անելիքը» գրքից մի հատված. այն պատասխան է Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետ...

«Օսմանեան բանկայի դէպքը» եւ ահռելի կոտորածի բօթը

Հատուած Ստեփան Սապահ-Գիւլեանի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ հատորից։ ----- ՀՈԳԵԶՄԱՅԼՈՒԹԵԱՆ ՔԱՂՑՐ ՎԱՅՐԿԵԱՆՆԵՐՈՒՄ.- Դա 1895ի վերջերը, այն օրերումն էր, երբ ամէն րոպէ սպասւում էր Մայիս 11ի Ծրագրի վերջնական ձեւի ընդունելութեանը,...

«Van 1915: The Great Events of Vasbouragan»

Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ կենտրոնը ստացել է Ա-դո-ի (Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան) «Մեծ դեպքերը Վասպուրականում 1914-1915 թվականներին» աշխատության անգլերեն թարգմանությունը, որը իրականություն է դարձրել Լոնդոնի «Կոմիտաս ինստիտուտը»: Վանի 1914-1915 թթ....

Ս.Դ.Հ.Կ.ի և Հ.Յ.Դ.ի տարաձայնութիւնները «Իտտիհատ»ի հետ գործակցութեան հարցում

Հատված Ստեփան Սապահ-Գիւլեանի «Պատասխանատուները» հատորից, որ վերջերս վերահրատարակվել է Երևանում, ԱՆԻ կենտրոնի կողմից: ----- Եւ այս Բիւզանդացիներն էին Հայ ազգի երեւելիները, ընտրեալ ներկայացուցիչները՝ Հայ ազգը ներկայացնողները եւ...
video

Թուրքիայում գործելու ասպարեզ այսօր ուղղակի չկա. Արա Սարաֆյանի և Թաթուլ Հակոբյանի զրույցը

Լոնդոնի «Կոմիտաս ինստիտուտի» հիմնադիր Արա Սարաֆյանը և ՍիվիլՆեթի Թաթուլ Հակոբյանը զրուցում են 20-րդ դարի առաջին տասնամյակների Հայոց պատմության խնդիրներից և մարտահրավերներից: Սարաֆյանը Հայաստանում է՝...

Թուրքիայի մահը ամեն հայի մտածմունքի առարկան պիտի լիներ. Հնչակյան գաղափարախոսությունից

Հատված ՍԴՀԿ առաջնորդներից Ստեփան Սապահ-Գիւլեանի «Պատասխանատուները» հատորից, որը առաջին անգամ լույս է տեսել 1916-ին: Այն արևմտահայերենից վերածել ենք արևելահայերենի (Բ. տպագրութիւն, Պէյրութ, 1974, էջ...

Nalbandian hoped for Turkish one-time humanitarian gesture to open the border with Armenia; WikiLeaks-2008

WikiLeaks-Armenia No 85 2008-08-20 C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 02 YEREVAN 000660 SUBJECT: ARMENIAN CONCERNS GROW OVER...

Ալեքսանդրապոլի դաշնագիրը. 2/3 դեկտեմբեր, 1920թ.

Ալեքսանդրապոլի դաշնագիրը հայկական կողմից ստորագրել է Ալեքսանդր Խատիսյանը, քեմալականների կողմից՝ Քյազիմ Կարաբեքիրը Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովը պարտավորվում է ճանաչել Հայաստանի անկախությունը հետևյալ սահմաններում. Ախալքալաքի...