Հիմնադրամների մասին ՀՀ օրենքը (կից՝ փոփոխություններ և լրացումներ)

ԳԼՈԻԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐՀոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 1. Սույն օրենքը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքին համապատասխան, սահմանում է հիմնադրամների իրավական կարգավիճակը, կարգավորում է դրանց ստեղծման, գործունեության...

ԱՆԻ-ի Հոգաբարձուների խորհրդի կազմը և նախագահը

Ղեկավարվելով Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի առաջին կազմի անդամներ նշանակելու մասին ԱՆԻ Հիմնադրամի Կանոնադրության 61-րդ և 63-րդ հոդվածների պահանջներով, Հիմնադրամի հիմնադիր Արմենուհի Մանուկյանը...

ԱՆԻ-ի ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԲԱՆ Սույն փաստաթուղթը ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ կանոնադրությունն է և ընդունվում է Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) Քաղաքացիական օրենսգրքի և «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան: ...