6 միլիոն տոլարի ներդրում Արցախի Քաշաթաղ եւ Շահումեան շրջաններուն մէջ

824

ԱՌԻ Ընկերութեան Ընդհանուր Ժողով

Հինգշաբթի, 9 մարտ 2017-ի երեկոյեան «Արմենիա» պողոտայի ճաշարաններէն «Իթալիըն Փրոճեքթ»-ի մէջ տեղի ունեցաւ Արցախ ռուց ինվեսթմընթ (ԱՌԻ) ընկերութեան տարեկան ընդհանուր ժողովը:

Խօսք առաւ ընկերութեան նախագահ Սուրէն Սարգիսեան: Ան ողջունեց հին ու նոր շահընկերները` «ԱՌԻ-ական»-ները: Այնուհետեւ ան ընթերցեց Արցախի վարչապետ Արա Յարութիւնեանի խօսքը` ուղղուած ներկաներուն:

Ապա խօսք առաւ ԱՌԻ ընկերութեան վարչական խորհուրդի անդամ Մասիս Ալեքսանտրեան, որ սահիկներու ցուցադրութեամբ ներկայացուց ԱՌԻ-ի աշխատանքը:

Ան նախ ընդհանուր գիծերու մէջ ներկայացուց ԱՌԻ-ի ստեղծման պատճառն ու նպատակը: Ան ըսաւ. «Հողը նրան է, ով այնտեղ ապրում է»: Հազարաւոր ազատամարտիկներ իրենց արիւնը թափեցին ազատագրելու համար տարածքներ, որոնք ամայի կը մնան: Եթէ այդ տարածքները չվերաբնակեցուին, ուշ կամ կանուխ զանոնք կը կորսնցնենք: Հետեւաբար ԱՌԻ-ն եկաւ օժանդակելու համար Արցախի ժողովուրդի վերաբնակեցումին: Ան աւելցուց, որ գիւղացիներուն հասանելի չեն դրամատուները: Իսկ Արցախի մէջ ամէն տեսակ ազդակներ կան` բնութիւնը, մարդուժը, առատ ջուրը, սակայն կը պակսէր դրամագլուխը: ԱՌԻ-ն եկաւ այդ բացը գոցելու, գիւղացիին հայթայթեց այն դրամագլուխը, որ պէտք ունէր, որպէսզի զարգացնէ իր աշխատանքը, արտը մեծցնէ եւ կովերը բազմապատկէ:

Մասիս Ալեքսանտրեան նաեւ անդրադարձաւ ԱՌԻ-ի գործունէութեան «Պիզնըս Մոտըլ»-ին: Անհատը անդամ կը դառնայ ԱՌԻ-ին շատ փոքր գումարով մը, որմէ ետք կը կատարէ դրամարկումը, որ կը կատարուի գումարի փոխանցումով մը: Այդ գումարը կը տրուի գիւղացիին` իբրեւ փոխատուութիւն երեք տարուան համար: Իւրաքանչիւր տարուան աւարտին դրամարկողը կը ստանայ տոկոսը: ԱՌԻ-ն իր կարգին այդ գումարները կը փոխանցէ պետութեան պատկանող հիմնադրամի մը, որ կը կոչուի «գիւղ» հիմնադրամ` «Ակրոֆոնտ», որ իր կարգին գումարը կու տայ գիւղացիին: Գիւղացին կը գործածէ այդ գումարը արտը մշակելու, քաղաքը մեծցնելու: Ապա այդ գումարները ետ կը տրուին ԱՌԻ-ին եւ ԱՌԻ-ն ետ կու տայ զանոնք «գիւղ» հիմնադրամին, ապա «գիւղ» հիմնադրամը զանոնք ետ կը փոխանցէ ԱՌԻ-ին եւ վերջապէս ԱՌԻ-ն կը վերադարձնէ զանոնք դրամարկողներուն:

Մասիս Ալեքսանտրեան խօսեցաւ նաեւ 2016-ի ցուցանիշներուն մասին: ԱՌԻ-ին մաս կը կազմէին 16 անհատներ, իսկ այժմ անիկա ունի 187 բաժնետէր: Ընկերութիւնը սկսած է 300.000 տոլար գումարով մը, իսկ այժմ ան բաժնետէրերէն ստացած է 3.700.000 տոլարի վարկ: ԱՌԻ-ն իր կարգին «գիւղ» հիմնադրամին փոխանցած է 4.100.000 տոլար եւ 1.800.000 տոլար յատկացուցած է շինարարութեան: Այսինքն` շուրջ 6.000.000 տոլարի ներդրում կատարած է ԱՌԻ-ն Արցախի Քաշաթաղ եւ Շահումեան շրջաններուն մէջ, որոնք Հայաստանը եւ Արցախը կը շաղկապեն: Ցարդ, 8 տարիներու ընթացքին ԱՌԻ-ն իր բաժնետէրերուն բաժնած է շուրջ 900.000 տոլարի գումար մը: Իր բոլոր պարտաւորութիւնները կատարելէ եւ բաժնետէրերուն տոկոսները վճարելէ ետք, ԱՌԻ-ն տարին կը փակէ 18.000 տոլար շահով մը:

Այժմ ԱՌԻ-ն «գիւղ» հիմնադրամին տուած է 1.600.000 տոլար: Իսկ շինարարական աշխատանքներուն համար տուած է 1.700.000 տոլար եւ բաժնետէրերէն ստացած է 3.700.000 տոլար:

Ապա խօսք առաւ ԱՌԻ-ի վարչական խորհուրդի անդամ Վահան Գասարճեան: Ան խօսելով ժողովի վայրին ընտրութեան մասին ըսաւ, թէ այս ճաշարանը կը գտնուի «Արմենիա» պողոտային վրայ, որ յատկանշական է եւ Պէյրութի ամէնէն հին թաղերէն մէկն է:

Գասարճեան ըսաւ, թէ այժմ Արցախի մասին հարցերու եւ պատերազմի մասին կը լսենք, սակայն երբ անդրադառնանք գետնի վրայ եղող տուեալներու, ուրիշ տարբերակներ կը տեսնենք: Ան խօսեցաւ Արցախի տնտեսութեան մէջ համախառն ներքին արդիւնքի աճին մասին: Անցնող տարի 9,1 առ հարիւր աճ եղած է Արցախի մէջ: Իսկ (մէկ անհատի հաշուով համախառն ներքին արդիւնքը), անցնող տասը տարիներուն նաեւ  աճ արձանագրած է եւ այսօր ան մօտ 3.000 տոլար է: Իսկ այժմ նաեւ Արցախի արտադրութեան վրայ մեծ աշխատանք կը տարուի: Ան նշեց նաեւ, որ Վարդենիս-Մարտակերտ ճամբան աւարտելու վրայ է, որ նաեւ մեծ դեր պիտի ունենայ տնտեսութեան վրայ:

Արցախի մէջ ԱՌԻ-ի ներդրումին մասին խօսելով` Գասարճեան ըսաւ, որ անասնապահութեան եւ երկրագործութեան մէջ մօտ 600.000 ներդրում եղած է: 199 գիւղ օգտուած է ԱՌԻ-ի վարկերէն: Այս տարի 200 նոր ընտանիք օգտուած են ԱՌԻ-ի վարկերէն, այսինքն` մօտ 700 անհատ:

Ժողովի աւարտին ցուցադրուեցաւ Առիաւանի բացումը ներկայացնող ժապաւէնը, որուն յաջորդեց Արցախ փոխադրուած սփիւռքահայ երիտասարդի մը վաւերագրական ժապաւէնը:

ԱԶԴԱԿ օրաթերթ, Պէյրութ, 11 Մարտի, 2017

Կարդալ նաև՝ 

Մասիս Ալեքսանդրեան. «Հողը Նրանն Է, Ով Այնտեղ Ապրում Է»

Կարմիր տանիքներով ԱՐԻԱՎԱՆ՝ Աղավնո գետի ափին

Աղավնո. գյուղաշինության առաջին հաջողված փորձը

Արիավան. սփյուռքյան հաջողված պատմություն (տեսանյութ)